* Enhetlig djuridentifikation - ett måste!

Tillbaka

Ett enhetligt identifikationsystem där ett enda nummer eller bokstavskombination refererar till en bestämd häst är ett absolut måste för ett effektivt avelsarbete. Det utgör grunden för användning av all härstamningsinformation i ett omfattande nät av släktskap mellan individer inom populationen. Det ger möjligt att koppla mätvärden till de rätta individerna.

Svenska travhästar har ett enhetligt identifikationssystem som används överallt i STC:s databaser. Sedan i början av 80-talet har STC:s härstamningsdatabaser utvecklats till att bli bland de mest felfria och kompletta databaser som används inom husdjursförädling världen över.

OBS: Namnen är inte tillräckligt enhetliga för att vara gångbara som ett enhetligt identifkationssystem, även om de duger i flesta fall för sökning i databaserna. T ex Piper Cub är namn på två hingstar i materialet. Den ena var född 1948 och har Id.nr. 3678. Den andra var född 1983 och har Id.nr. 83-2120. Namnen är inte unika. Däremot är Id.nummer helt unika och refererar endast till en individ.

Tillbaka