* Avelsmål för den Svenska Varmblodstravaren!

Tillbaka

"För den varmblodiga travarrasen skall avelsmålet vara att producera lätthanterliga, distansstarka och rentravande tävlingshästar som skall vara konkurrenskraftiga både som unghästar och som äldre travare och som är sunda samt har ett gott tävlingspsyke med utpräglad vinnarinstinkt. Ändamålsenlig exteriör eftersträvas och hästarna skall efter avslutad tävlingssäsong kunna fungera som sunda avelsdjur."


(från Registreringsreglemente för Svensk Travsport 63 §)

Tillbaka