Varmblodstravare

Varmblodstravare - Hingstval

Stoets namn
eller Id.nr.
Urvalskriterium:

Restriktioner:

Restriktioner på inavel (F%) hos potentiell avkomma (högst):
Restriktioner på andel franska gener % i potentiell avkomma (lägst):

Länk till Startsidan