Välkomna till en demonstration av några Java Äpplen ("Applets")!

Grafisk illustration av logaritmisk fördelning
Fördelning av avelsvärden i förhållande till den fenotypiska fördelningen
Slumpmässigt genererade punkter inom normalfördelningen
Generera 15 fenotyper från standardiserad normalfördelning
Grafisk illustration av säkerhet på skattad index
Grafisk illustration av säkerhet på skattad index - Särskild version för Svenska Varmblodiga Ridhästar
Jämförelse av två indexvärden
Avelsframstegsprognos
Jämförelse BLUP - Totalindex
Jämförelse Totalindex - BLUP
Alstring av avelsvärden och miljöeffekter
Klassindelning enligt den binomial fördelningen
Selektionsindex som kombinerar information om släktningar för en egenskap
Ackumulerad normalfördelning för två tröskelvärden

Om inte "äpplen" fungerar i din web-läsare kan du ladda ner Java-Plugin genom att klikka på följande adress: Din web-läsare måste klara Java 1.4.1 version

java.sun.com/products/plugin